آنالیز پیج

آنالیز یه جلسه 60 دقیقه ای است که روند ساختار پیج برررسی ۰ تا ۱۰۰ میشود و راهکارهایی جهت بهبودی و مشکلات پیش رو گفته میشود

199.000 تومان

فاطیما اصغری