کوچینگ تخصصی

خدمات کوچینگ به دو صورت روزانه و هفتگی تقسیم بندی و پشتیبانی ۲۴ ساعته انجام میشود

در کوچینگ به این صورت است که ۴ جلسه در ماه تشکیل میشود بعد از جلسه دوم سناریو محتوا و استوری داده میشه و پشتیبانی روزانه دارید.

تایم پست گذاری نحوه پست گذاری و استوری و تمام خدمات پیج زیر نظر بنده صورت میگیرد

سرفصل های کوچینگ

الگوریتم

رشد پیج

محتوای استوری

محتوای پست و ریلز

ایده سناریو و اموزش

آنالیز زیر ساخت پیج

فروش

کمپین فروش

و تمام کارهایی که کمک میکند یک پیج رشد کنید.

6.000.000 تومان

فاطیما اصغری